Welkom hier vindt u de informatie over het nieuwbouwproject Kop Havenkwartier! Bekijk de volgende pagina’s voor meer informatie.

Ventileren

Hoe om te gaan met bouwvocht in uw woning

Bij de bouw van een nieuwe woning komt veel vocht kijken. Wist u dat een nieuwbouwwoning tijdens de bouwfase ongeveer 3.000 liter vocht absorbeert? Dit komt omdat water een hoofdbestanddeel is van de meeste bouwmaterialen. Tegen de tijd dat u de sleutels van uw woning ontvangt, kan er nog steeds tot wel 1.000 liter vocht in het huis aanwezig zijn. Het is essentieel om dit bouwvocht effectief te beheersen, en hier zijn enkele tips om u daarbij te helpen:

Zorg voor Goede Ventilatie
 1. Mechanisch Ventilatiesysteem: Zorg ervoor dat uw mechanische ventilatiesysteem altijd ingeschakeld is. Het is belangrijk dat u de stekker niet uit het stopcontact haalt.
 2. Hoogstand Ventilatie: Gedurende de eerste maanden, zet de mechanische ventilatie zo hoog mogelijk (op de hoogste stand of stand 3). Onvoldoende ventilatie kan leiden tot verkleuring van wanden en plafonds.
Wees Bewust van Gevoelige Materialen
 • Spuitwerk van Plafonds en Wanden: Deze zijn bijzonder gevoelig voor verkleuring tijdens het droogproces, vooral door verontreinigde lucht, sigaren- en sigarettenrook, en kookdampen.
Regelmatig Luchten
 • Eerste 2 Maanden: Zet de ramen zoveel mogelijk op een kierstand wanneer u thuis bent.
 • Na 2 Maanden: Begin met het af en toe volledig openen van de ramen om te luchten, vooral in slaapkamers.

Door deze stappen te volgen, kunt u helpen het bouwvocht in uw nieuwe woning te verminderen en zo een gezondere en comfortabelere leefomgeving te creëren.

Elektrische Installatie

Uw Groepenkast

In uw meterkast vindt u de groepenkast. Dit is het hart van de elektrische installatie in uw woning. Hierin is de elektriciteit verdeeld over verschillende groepen.

 • Aardlekschakelaars: Elke aardlekschakelaar in de kast heeft een eigen kleur. Achter elke schakelaar zitten meerdere groepen, die elk verantwoordelijk zijn voor verschillende ruimten, aansluitingen en apparaten.
 • Groepenkaart: Een groepenkaart in de meterkast laat zien hoe de groepen zijn verdeeld. Op deze kaart staan alleen apparaten die op een aparte groep moeten als dit bekend was bij de installateur.
Werken aan Elektrische Installaties
 • Veiligheid Eerst: Schakel altijd de juiste groep uit in de groepenkast voordat u werkzaamheden uitvoert, zoals het vervangen van een lamp.
Testen van Aardlekschakelaars
 • Regelmatig Testen: Het is belangrijk om de aardlekschakelaars elke 6 maanden te testen.
 • Hoe te Testen: Dit doet u door op de testknop te drukken. Als de aardlekschakelaar uitschakelt wanneer u deze knop indrukt, werkt het goed

Als de Aardlekschakelaar Uitvalt
 1. Probeer te Resetten: Probeer eerst de aardlekschakelaar opnieuw in te schakelen.
 2. Schakel Groepen Uit: Als dit niet lukt, zet dan alle groepen die achter de betreffende aardlekschakelaar zitten uit.
 3. Schakel Aardlekschakelaar In: Schakel nu de aardlekschakelaar in. Dit zou nu moeten werken.
 4. Groepen Één Voor Één Inschakelen: Schakel daarna elke groep één voor één weer in. Als de aardlekschakelaar weer uitvalt, heeft u de groep gevonden waar het probleem zit.
 5. Vind de Oorzaak: Zet alle apparaten in deze groep uit (stekkers eruit) en schakel de groep weer in. Sluit dan één voor één de apparaten weer aan. Als de aardlekschakelaar uitvalt wanneer een bepaald apparaat wordt aangesloten, heeft u de oorzaak van het probleem gevonden.

Loze leidingen

Loze leidingen zijn lege leidingen in uw woning die u in de toekomst kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra elektrische bedrading of internetkabels. Deze leidingen:

 • Starten in de Meterkast: Ze zijn nog niet aangesloten op uw installatie.
 • Eindigen in Verschillende Ruimtes: U vindt ze als een lege doos met een afdekplaat.

Controledraad in Loze Leidingen
 • Doel van de Controledraad: Elke loze leiding heeft een controledraad om aan te tonen dat de leiding vrij is. Deze draad is niet bedoeld om kabels door de leiding te trekken, omdat dit kan leiden tot verstoppingen of breken van de draad.
Hoe Kabels door Loze Leidingen Trekken
 1. Gebruik een Trekveer: Gebruik altijd een trekveer om kabels door de leiding te trekken, niet de controledraad.
 2. Startpunt: Begin in de ruimte waar u de aansluiting wilt realiseren.
 3. Richting Meterkast: Breng de trekveer vanaf daar naar de meterkast.
 4. Bevestig de Kabel: Bevestig uw kabel aan de trekveer en trek deze door de loze leiding.
 5. Werk Samen: Deze werkzaamheden zijn het makkelijkst uit te voeren met twee personen.

Deurbelinstallatie

Waar Vindt U de Deurbeltrafo?
 • In de meterkast vindt u de transformator (trafo) voor de deurbel. Deze zit in de groepenkast voor de elektra.
Hoe de Deurbel In- en Uitschakelen?
 • U kunt de deurbel aan- of uitzetten door het schuifje op de trafo te bewegen.
Advies
 • Wij raden af om de schel van de wand te halen, bijvoorbeeld voor schilderwerk.

Rookmelders

Over Uw Rookmelders
 • Uw woning is uitgerust met meerdere rookmelders. Deze zijn aangesloten op het stroomnet en hebben ook batterijen.
 • De rookmelders zijn onderling verbonden: als er één afgaat, gaan ze allemaal af.
 • Bij stroomuitval blijven de rookmelders werken door de batterijen.
Wanneer de Batterij Vervangen?
 • Als een rookmelder elke 60 seconden twee snelle pieptonen laat horen, is het tijd om de batterij te vervangen.
 • Gebruik alleen 9 Volt blokbatterijen van goede kwaliteit.
 • Test de rookmelder na het vervangen van de batterij met de testknop.
 • Vervang de batterijen elke 4 jaar.
Onderhoud van Rookmelders
 • Maak de rookmelders jaarlijks schoon.
 • Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken.
 • Als het storingsignaal voor vuil en stof klinkt, maak de rookmelder dan onmiddellijk schoon.
Rookmelder op de Zolder
 • Als de zolder via een vaste trap te bereiken is, vindt u daar ook een rookmelder, gemonteerd op een voet onder de nok van het dak.
 • Deze positie is belangrijk omdat er bij brand geen rookontwikkeling is in de nok.
 • Verander de positie van deze rookmelder niet.

Door deze instructies te volgen, zorgt u voor een goed functionerende deurbel en rookmelders, wat bijdraagt aan de veiligheid in uw woning.

Glasvezelaansluiting

Basisinstallatie
 • In uw meterkast is standaard een glasvezelaansluiting aanwezig.
 • Deze aansluiting komt vanaf het hoofdtracé, maar is in uw meterkast nog niet afgerond of ‘afgemonteerd’.
Activering
 • Om gebruik te maken van diensten zoals telefonie, televisie en internet via glasvezel, kunt u een abonnement afsluiten bij een van de vele providers.
 • De provider zal dan het glasvezelkastje in uw meterkast afmonteren.
UTP-Aansluiting
 • Uw woning heeft minstens één UTP-aansluiting. Deze is afgerond in een vertrek zoals de woonkamer of slaapkamer.
 • In de meterkast is deze UTP-kabel niet aangesloten. Het uiteinde van de kabel heeft een UTP-stekker.
 • U kunt deze stekker aansluiten in een UTP-contactdoos, bijvoorbeeld in uw modem.
 • Het realiseren van een telefonieaansluiting is ook mogelijk via deze UTP-kabel.
Telefonie- of Kabelaansluiting (COAX/CAI)
 • Tegenwoordig wordt vaak alleen een glasvezel- en UTP-aansluiting geïnstalleerd.
 • Voor een telefonie- of kabelaansluiting (COAX/CAI), neem contact op met uw provider om te controleren of een voorziening in het hoofdtracé is opgenomen.
 • Let op: de provider kan kosten in rekening brengen voor het aanleggen van deze aansluitingen in uw woning.
 • Een COAX/CAI-aansluiting is niet standaard aangelegd vanuit de bouw. U dient zelf te zorgen dat deze in de gewenste ruimte wordt aangebracht.

Door deze stappen te volgen en contact op te nemen met de juiste providers, kunt u de data- en glasvezelaansluitingen in uw woning optimaal benutten.

Vloerverwarming

Wat u moet weten over uw vloer

 • Leidingen in de Vloer: In de dekvloer liggen leidingen voor elektriciteit, water en verwarming. Pas op! U mag niet spijkeren, boren of frezen in deze vloeren.
 • Vloerbedekking Gereed: De dekvloer wordt ‘vloerbedekking gereed’ aangebracht. Dit betekent dat er oneffenheden in de vloer kunnen zijn. Bij een zwevende vloerafwerking, zoals laminaat of klik PVC, kunt u deze oneffenheden opvangen met de ondervloer. Het direct toepassen van een gietvloer of een hard verlijmde vloerbedekking op de dekvloer raden wij sterk af.
Verwarming via de Vloer
 • Vloerverwarming: Uw huis wordt verwarmd door leidingen in de vloer.
Kiezen van vloerbedekking bij vloerverwarming
 • Geschiktheid: Praat met uw vloerleverancier of de vloerbedekking geschikt is voor vloerverwarming.
 • Warmtedoorlaatbaarheid: De vloerbedekking moet genoeg warmte doorlaten. Als het te veel warmte tegenhoudt, duurt het langer om de kamer te verwarmen en gebruikt u meer energie.

Warmtepomp

 • In uw woning wordt voor de opwekking van warmte en warm tapwater gebruikgemaakt van een warmtepomp. Dit systeem is zowel efficiënt als milieuvriendelijk.
Werking van de Warmtepomp
Hoe Werkt een Warmtepomp?
 • Net zoals een koelkast warmte onttrekt aan de inhoud en deze afgeeft aan de omgeving, werkt een warmtepomp omgekeerd door warmte uit de buitenlucht of bodem te halen en naar binnen te brengen.
Het Proces
 • Warmteopname: De warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht of de bodem.
 • Temperatuurverhoging: De opgenomen warmte wordt door compressie op een hogere temperatuur gebracht.
 • Warmteafgifte: Deze warmte wordt overgedragen aan het koelmiddel, dat naar de binnenunit van de warmtepomp gaat.
 • Verwarming van Water: Het koelmiddel geeft zijn warmte af aan water, dat vervolgens door het verwarmingssysteem van uw woning circuleert.

Onderhoud van Warmtepompen

Wat Kunt U Zelf Doen?
 • U kunt zelf geen technisch onderhoud uitvoeren aan de warmtepomp, maar wel de werking ervan controleren.
Controleren van de Waterdruk
 • Controleer regelmatig de waterdruk van het cv-systeem. Deze moet rond de 2 bar zijn.
 • Bijvullen: Als de druk lager is dan 2 bar, kunt u het systeem bijvullen om de juiste druk te herstellen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een goede werking van uw warmtepompsysteem, wat bijdraagt aan een efficiënte en milieuvriendelijke verwarming van uw woning.

Wanden

Wanden in uw woning

Behangklare Wanden
 • Bij de sleuteloverdracht zijn de meeste wanden in uw woning, behalve die in de badkamer en het toilet, ‘behangklaar’. Dit betekent dat er nog kleine oneffenheden kunnen zijn.
 • Afwerking: Voor een gladde afwerking (zoals met glasvliesbehang of latex) moeten de wanden verder worden voorbereid. Grof behang kan direct worden toegepast. Het is aan te raden de muren voor het schilderen en behangen met voorstrijk te behandelen.
 • Specialistisch Advies: Overleg met een specialist over de nodige voorbereiding voor uw gewenste afwerking.
Tips voor het Werken aan de Wanden
 • Boren en Spijkeren: Wees voorzichtig met boren of spijkeren in de wanden, omdat hier leidingen kunnen lopen, vooral bij schakelaars en stopcontacten.
 • Fotografeer de Leidingen: Voordat u de wanden afwerkt, kunt u zien waar de leidingen lopen. Maak foto’s van deze leidingen voor toekomstige referentie.
 • Gebruik van Schroeven en Pluggen: Zorg dat de maat van de schroef, plug en boor op elkaar zijn afgestemd.
Werken met Tegelwanden
 • Boren in Voegen: Probeer te boren in de voeg tussen de tegels. Wanneer u de woning in de toekomst zou verlaten hoeft de tegel niet te worden vervangen.

Door deze adviezen te volgen, kunt u de wanden in uw nieuwe woning goed onderhouden en veilig gebruiken.

WTW-systeem

WTW-systeem in Uw Woning

Wat is een WTW-systeem?
 • Uw woning is uitgerust met een ventilatiesysteem dat warmte terugwint, ook bekend als een WTW-systeem.
 • Dit systeem verzorgt zowel de aanvoer van verse buitenlucht als de afvoer van gebruikte binnenlucht.
 • De binnenkomende lucht wordt gefilterd om vuildeeltjes te verwijderen en wordt licht voorverwarmd door warmte uit de afgevoerde lucht terug te winnen. Dit maakt de ingevoerde lucht niet warm, maar wel minder koud.
 • Het systeem zorgt voor constante ventilatie in uw woning, dus het openen van ramen is niet noodzakelijk voor extra ventilatie.

Onderhoud van het WTW-systeem

Reinigen van Filters
 • Het is belangrijk om de filters van het WTW-systeem maandelijks te reinigen.
 • Hoe te Reinigen:
  1. Maak het systeem spanningsvrij door de stekker uit het stopcontact te halen.
  2. Verwijder de filters en reinig deze met een stofzuiger.
  3. Plaats de filters terug en steek de stekker weer in het stopcontact. Het systeem zal dan weer normaal functioneren.

Reinigen van Ventielen

 • De ventielen van het ventilatiesysteem, geplaatst in de wand of het plafond, moeten ook regelmatig gereinigd worden.
 • Gebruik een zachte zeepoplossing voor de reiniging.
 • Belangrijk:
  • Verander de stand van de roosters niet.
  • Verwissel de ventielen niet onderling.
  • Een meer gesloten ventiel betekent minder luchtafvoer en -toevoer.
  • U kunt de roosters voorzichtig uit het plafond halen, reinigen en weer terugplaatsen in de oorspronkelijke positie.

Door deze onderhoudsinstructies te volgen, zorgt u ervoor dat uw WTW-systeem efficiënt blijft werken en bijdraagt aan een gezond binnenklimaat in uw woning.

Kop Havenkwartier januari 2024

Het Havenkwartier dat van vroeger uit een industrieel gebied was, wordt omgetoverd tot een levendige buurt met 75 appartementen op loopafstand van het centrum en het station. Het appartementencomplex heeft een gezamenlijke daktuin voor de bewoners. Kop Havenkwartier is een plek waar wonen, ontmoeten en werken centraal staat.

Kop Havenkwartier biedt 75 appartementen in de sociale huursector. Deze appartementen zijn geschikt voor 1-2 persoons huishoudens.

Huurders die meedenken en samenwerken

Voor Kop Havenkwartier zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om af en toe samen dingen met elkaar te organiseren, denk hierbij aan een buurt barbecue, een burendag of mee willen denken over de inrichting en het onderhouden van de daktuin.

Ben jij een betrokken persoon, die graag iets zou willen bijdragen aan het gebouw en aan de saamhorigheid? Dan is wonen in Kop Havenkwartier wat voor jou!

Let op! De afbeelding die u ziet van de daktuin is een sfeerbeeld, dit kan afwijken van de werkelijkheid.

Waar in het gebouw?

Het appartementencomplex zal bestaan uit 75 appartementen, 43 parkeerplaatsen, een fietsenstallingsruimte, een daktuin en een commerciële ruimte. LET OP! De parkeerplaatsen worden apart verhuurd (zie woning type en extra informatie).

Op de volgende pagina’s vind je de plattegronden van de appartementen. Hieronder zie je waar in het gebouw de types zich bevinden. Alle types worden verhuurd in de sociale huursector.

Klik hier voor de volledige afbeelding

Woningtype 1: maisonnette

 • De kale huurprijs excl. service- en stookkosten bedraagt € 808,06 per maand
 • Servicekosten worden nader bepaald
 • Parkeerplaats € 25,- per maand (optioneel)
 • Totale gebruiksoppervlak 75 m²
 • 3-kamer appartement

Van dit type zijn 8 appartementen gelegen op de begane grond en de 1e verdieping. Deze woningen worden verhuurd via een sollicitatieprocedure en alleen toegewezen aan (startende) ondernemers die vanuit huis werken. Het appartement is geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens.

De maisonnettes (type 1) hebben uitzicht op de Mr. H.F. de Boerlaan. Bijna de gehele gevel is voorzien van glas. Via de hal op de begane grond kun je naar het toilet en de atelierruimte. In de werkruimte zit een brede schuifpui.

Via de vaste trap kun je naar de 1e verdieping. Hier kom je binnen in de woonkamer. Grenzend aan de woonkamer zit de open keuken. Tevens zit op de 1e verdieping een ruime slaapkamer, een badkamer en een tweede toilet. In de badkamer zit een ruime bergkast waar de installaties zijn opgesteld. Hier kun je ook je wasmachine in kwijt. Het privé-balkon bevindt zich op de 1e verdieping, grenzend aan de woonkamer en de voorgevel. De woonkamer heeft een balkon op het oosten.

Dit type woning heeft een eigen berging op de begane grond in het gebouw.

Let op: inschrijfduur is geen garantie voor toewijzing!

Deze appartementen worden verhuurd via een sollicitatieprocedure en alleen toegewezen aan ondernemers die vanuit huis werken en in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Hiervoor dien je via de reguliere manier te reageren (www.woonkeus-stedendriehhoek.nl). Daarnaast is het verplicht een motivatiebrief met daarbij een bewijs van inschrijving van de KvK op te sturen. Zonder motivatiebrief nemen wij de inschrijving niet in behandeling. Je kunt de motivatiebrief met inschrijving van KvK mailen naar info@rentree.nu.

De plattegrond hieronder geeft een goed beeld van de woning, maar kan afwijken van de werkelijkheid.

Woningtype 2: terrasstudio

 • De kale huurprijs excl. service- en stookkosten bedraagt € 647,19 per maand
 • Servicekosten worden nader bepaald
 • Parkeerplaats € 25,- per maand (optioneel)
 • Totale gebruiksoppervlak 50 m²
 • 2-kamer appartement

Van dit type zijn 8 appartementen gelegen op de 1e verdieping. Deze woningen worden regulier aangeboden en zijn geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens.

De terrasstudio’s (type 2) zijn ruim 7 meter breed, met uitzicht op de gezamenlijke daktuin. Via de galerij kom je binnen in de woonkamer met open keuken. Vanaf de woonkamer kun je naar de badkamer en slaapkamer. In de badkamer zit een ruime bergkast waar de installaties zijn opgesteld. Hier kun je ook je wasmachine in kwijt. Aan de woonkamer grenst het balkon die gelegen is op het westen. Dat betekent lekker genieten van de avondzon!

Let op! Dit type woning heeft geen eigen berging.

De plattegrond hieronder geeft een goed beeld van de woning, maar kan afwijken van de werkelijkheid.

Woningtype 3: loft

 • De kale huurprijs excl. service- en stookkosten bedraagt € 452,20 / € 647,19 per maand
 • Servicekosten worden nader bepaald
 • Parkeerplaats € 25,- per maand (optioneel)
 • Totale gebruiksoppervlak 42 m²
 • 2-kamer appartement

Van dit type zijn 48 appartementen gelegen op de 2e, 3e en 4e verdieping. Deze woningen worden beschikbaar gesteld voor verschillende doelgroepen. Voor de leeftijdscategorie tot 23 jaar, voor jongeren van 23 tot 27 jaar en zullen regulier worden aangeboden. Het appartement is geschikt voor 1-2 persoonshuishoudens

De loft (type 3) is een doorzonwoning met uitzicht vanaf de woonkamer op de Mr. H.F. de Boerlaan. Vanaf de slaapkamer heb je uitzicht op de gezamenlijke daktuin. Via het gezamenlijke balkon kom je binnen in de hal, welke doorloopt tot aan de woonkamer en keuken. Vanaf de hal is de slaapkamer te betreden. Je kunt vanaf de hal ook naar de badkamer. Tevens zit in de hal een opberghok waar je de wasmachine in kwijt kunt. Het balkon is gelegen op het westen. Dat betekent lekker genieten van de avondzon!

Let op! Dit type woning heeft geen eigen berging.

De plattegrond hieronder geeft een goed beeld van de woning, maar kan afwijken van de werkelijkheid.

Woningtype 4: terrasappartement

 • De kale huurprijs excl. service- en stookkosten bedraagt € 808,06 per maand
 • Servicekosten worden nader bepaald
 • Parkeerplaats € 25,- per maand (optioneel)
 • Totale gebruiksoppervlak 73 m²
 • 3-kamer appartement

Van dit type zijn 2 appartementen gelegen op de 5e verdieping. Dit zijn de hoekappartementen van deze verdieping. Deze woningen worden regulier aangeboden en zijn geschikt voor 1-3 persoonshuishoudens. De totale gebruiksoppervlakte ligt op ongeveer 73m².

Het terrasappartement (type 4) is een doorzonwoning met uitzicht vanaf de woonkamer op de Mr. H.F. de Boerlaan en vanuit de keuken uitzicht op het dakterras. De woning heeft 2 slaapkamers. Tussen deze slaapkamers zit een apart toilet en de badkamer waar de mogelijkheid is om een wasmachine te plaatsen. Het balkon is gelegen aan de voor- en achterzijde van de woning, op het oosten en westen. Dat betekent lekker genieten van de ochtend- en avondzon!

Dit type woning heeft een eigen berging op de begane grond in het gebouw.

De plattegrond hieronder geeft een goed beeld van de woning, maar kan afwijken van de werkelijkheid.

Woningtype 5: terrasappartement

 • De kale huurprijs excl. service- en stookkosten bedraagt € 808,06 per maand
 • Servicekosten worden nader bepaald
 • Parkeerplaats €25,- per maand (optioneel)
 • Totale gebruiksoppervlak 55 m²
 • 3-kamer appartement

Van dit type zijn 4 appartementen gelegen op de 5e verdieping. Deze woningen worden regulier aangeboden en zijn geschikt voor 1-2 persoons huishoudens. De totale gebruiksoppervlakte is 55m².

Het terrasappartement (type 5) heeft 2 slaapkamers. De woning heeft vanuit de woonkamer en slaapkamer 1 uitzicht op de Mr. H.F. de Boerlaan en vanuit slaapkamer 2 uitzicht op het dakterras. De woning heeft een apart toilet en vanuit slaapkamer 1 is de badkamer te betreden waar de mogelijkheid zich biedt om een wasmachine te plaatsen. Het balkon is gelegen aan de voor- en achterzijde van de woning, op het oosten en westen. Dat betekent lekker genieten van de ochtend- en avondzon!

Dit type woning heeft een eigen berging op de begane grond in het gebouw.

De plattegrond hieronder geeft een goed beeld van de woning, maar kan afwijken van de werkelijkheid.

Woningtype 6: terrasappartement

 • De kale huurprijs excl. service- en stookkosten bedraagt € 808,06 per maand
 • Servicekosten worden nader bepaald
 • Parkeerplaats €25,- per maand (optioneel)
 • Totale gebruiksoppervlak 55 m²
 • 3-kamer appartement

Van dit type zijn 4 appartementen gelegen op de 5e verdieping. Deze woningen worden regulier aangeboden en zijn geschikt voor 1-2 persoons huishoudens. De totale gebruiksoppervlakte is 55m².

Het terrasappartement (type 6) is een doorzonwoning met uitzicht vanaf de woonkamer op de Mr. H.F. de Boerlaan en vanuit slaapkamer 1 en 2 uitzicht op het dakterras. De woning heeft een apart toilet en vanuit slaapkamer 1 is de badkamer te betreden waar de mogelijkheid zich biedt om een wasmachine te plaatsen. Het balkon is gelegen aan de voor- en achterzijde van de woning, op het oosten en westen. Dat betekent lekker genieten van de ochtend- en avondzon!

Dit type woning heeft een eigen berging op de begane grond in het gebouw.

De plattegrond hieronder geeft een goed beeld van de woning, maar kan afwijken van de werkelijkheid.

Woning De Koopman

 • De kale huurprijs excl. service- en stookkosten bedraagt €808,06 per maand
 • Servicekosten worden nader bepaald
 • Parkeerplaats €25,- per maand (optioneel)
 • Totale gebruiksoppervlak 85 m²
 • 4-kamer appartement

Dit type is een uniek appartement gelegen boven het gebouw De Koopman, aan de andere zijde van de daktuin. Deze woning wordt regulier aangeboden. Het appartement is geschikt voor de 3-4 persoonshuishoudens.

Via het dakterras kom je binnen in de hal. Aan de linkerzijde van de woning zit de woonkamer en open keuken. In deze ruimte zijn beide zijdes bijna geheel voorzien van glas. Dit zorgt open en lichte uitstraling. Aan de rechterzijde van de woning bevinden zich de 3 slaapkamers, een inpandige bergruimte, een badkamer en een apart toilet.

Dit type woning heeft een eigen berging op de begane grond in het hoofdgebouw.

De plattegrond hieronder geeft een goed beeld van de woning, maar kan afwijken van de werkelijkheid.

Extra informatie

Specificaties

 • Er is parkeergelegenheid onder het complex. Wanneer je in het bezit bent van een auto dient er een vergoeding te worden betaald van € 25,-.
 • Er is een gemeenschappelijke daktuin aanwezig op de 1e verdieping. Deze daktuin wil Rentree samen met huurders aanleggen en onderhouden.

Duurzame installaties

 • Het gebouw wordt voorzien van meerdere warmtepompen. Huurder betalen een maandelijks voorschotbedrag voor de gezamenlijke warmtepomp.
 • Alle woningen zijn energiezuinig en worden standaard voorzien van vloerverwarming, met thermostaten in de verblijfsruimtes en de badkamer.
 • Er is een gebalanceerd ventilatiesysteem met CO2-regeling en vochtsensor aanwezig in de woning.